appelsap

 

Biodiversiteit

Een hoogstamboomgaard is veel meer dan rijen fruitbomen.

Hoogstamboomgaarden bieden zoveel meer dan alleen fruit. Het fruit, de fruitbomen en de hagen die ze in de meeste gevallen omzomen, worden bijzonder gewaardeerd door heel wat dieren.

De das beschouwt de boomgaard als een gigantisch restaurant waar hij ’s nachts kan smullen van het afgevallen fruit. Voor eikelmuizen (ook wel fruitratjes genoemd), konijnen, spitsmuizen en egels is gevallen fruit een echte lekkernij.

Vogels zoals mezen, boomkruipers en torenvalken voelen zich tussen de hoogstambomen prima in hun vel.

Spechten en steenuilen maken hun nest in de holten van vooral oude, knoestige bomen. Naast vogels maken vleermuizen dankbaar gebruik van holtes in de stam.

Hoogstamboomgaarden zijn ook een thuis voor tal van insecten en andere ongewervelden zoals spinnen en mijten. Op een appelboom kunnen tientallen verschillende insectensoorten leven, van boombewonende mieren in de holle stam tot oorwormen en lieveheersbeestjes die schadelijke insecten opeten.

Vlinders zuigen in de herfst het sap van de rottende vruchten op en hommels en bijen bestuiven de bloemen.

Een hoogstamboomgaard is dus veel meer dan rijen fruitbomen.

In biotoopwaarde verschilt de hoogstamboomgaard dag en nacht van de laagstamboomgaard. Kunstmatig hoge productie, rendabiliteit en strenge kwaliteitsnormen zorgen voor een verarming van de biodiversiteit in laagstamboomgaarden.
Het voedselaanbod en de schuilmogelijkheden zijn voor heel wat dieren te beperkt in laagstamboomgaarden.

Een extra argument dus om hoogstamboomgaarden in stand te houden.